Ekonomi och stöd

Verksamheten bedrivs helt fristående från kommunen och andra myndigheter. Härliga Hjörnered existerar tack vare stora och obetalda arbetsinsatser, samt medel från sponsorer och det överskott vi får från vår kanotuthyrning.

Inga pengar tas ut som vinster från Härliga Hjörnered utan den stora vinnaren av verksamheten är naturen i området och områdets besökare.

Även om arbetsinsatserna är ideella behöver vi få in medel för diverse kostnader t ex material för underhåll, tömning av sopcontainer och latrinkompost m m. För att kunna ta emot sommarjobbande gymnasieungdomar måste det finnas en handledare och den får vi själva svara för lönen till.

Hyr ni kanoter via oss kan ni vara förvissade om att pengarna stannar kvar i området.

Sponsorer och stöd

Vi tackar våra sponsorer för det stöd vi får! Samtidigt välkomnar vi fler att bidra ekonomiskt till vårt arbete. Sponsorintäkterna är inte stora, men gör nytta och är ett erkännande för det jobb vi gör. Intresserade kontaktar Elver Åkesson på tel 070-685 71 74 så ordnas det formella upp.

Även stöd från besökare och allmänhet känns som en uppskattning och ger oss chans att fixa lite extra. Ett bidrag (stort eller litet) kan med fördel swishas in på vårt konto med nummer 123 385 22 74.