Allemansrätten

Hela vår idé bygger på allemansrätten med dess möjligheter och ansvar. Allemansrätten är unik för Europa. Här får vi ströva fritt i naturen, plocka bär och svamp, paddla kanot på alla vatten – under förutsättning att vi sköter oss. Låt oss alla värna om allemansrätten genom att uppträda korrekt i och mot naturen!

TÄLTNING: Tälta får du göra en natt utan tillstånd av markägaren (gäller ej för grupp). Du bör ändå fråga för hövlighetens skull. I Hjörneredsområdet finns anvisade rast- och övernattningsplatser som vi förväntar oss att ni använder. På dessa platser finns toalett, eldstad samt sop- och återvinningsbehållare. Platserna finns utmärkta på kartan som medföljer HJÖRNEREDSGUIDEN. Kartan kan du få tag i vid kanotuthyrningen i Hjörnered.

ELDNING: Du får göra upp eld om vädret tillåter. Kolla med Härliga Hjörnered om eldningsförbud råder eller ej. På rast- och övernattningsplatserna finns eldstäder iordningställda; ANVÄND DESSA och elda ingen annanstans! Se till att släcka elden ordentligt innan ni lämnar platsen. Vid eldningsförbud kan ni använda kolgrillar (ej engångsgrillar). Torr ved och/eller grillkol finns att få tag igenom Kanotuthyrningen i Hjörnered. Det är alltid förbjudet att elda på klipphällar.

ANLÄGGNING: Du får fritt lägga till kanoten utom vid tomt eller brygga. I Hjörneredsområdet finns många bra platser att göra strandhugg på där ni inte stör. Ett häfte om detta finns i Kanotuthyrningen och platserna finns utmärkta på kartan.

HUNDAR OCH ANDRA DJUR: Hundar får ej springa lösa i naturen tiden 1 mars – 20 augusti. En snokande hunds näsa kan innebära döden för djur- och fågelungar. Även övrig tid bör ni ha hunden i koppel, eftersom det finns de som är rädda för hundar. Fågelbon och djurungar ska ni lämna i fred. Hemfriden gäller även de vilda djuren.

TRÄD OCH KVISTAR: Ni får inte bryta kvistar från eller hugga ner träd. Slanor för bivackbygge kan ni låna i Kanotuthyrningen.

MARKÄGARNA: Lantbrukarnas djur får ej störas. Grindar som öppnas måste stängas ordentligt. Ni får inte gå över tomtmark, växande gröda eller planteringar. Respektera alltid vad en eventuell markägare säger till er! Det är markägarnas välvilja som gjort att servicen i området kunnat byggas upp, till gagn för er.

SKRÄP OCH SOPSORTERING: Det är förbjudet att skräpa ner i naturen. Lämna alltid platsen i ett skick som ni själv önskar finna den i. Använd utplacerade sop- och återvinningskärl eller lämpa av skräppåsen i sopcontainern i Hjörnered. I kanotuthyrningen finns olikfärgade påsar som hjälp till källsorteringen, samt anvisningar vad som läggs i påse av viss färg. 

Använd sunt förnuft! Visa respekt!