Spännande att veta när du går Blå spåret Hjörnered – Timmershult

Blå spåret är ca 4,5 km långt

Blå spåret utgår egentligen från Raststugan i Timmershult och beskrivningen som följer utgår därifrån och norrut. Det går bra att ”gå på” var som helst längs spåret och efter rundan kommer ni tillbaka där ni gick på. Man följer en gamla vägen norrut mellan åkrarna. Stigen går sedan genom skogen. När gula spåret viker av åt höger fortsätter vi rakt fram. Vi passerar rester av bebyggelse som hette Mörkedal. Stigen går nu genom en stor, välskött granskog där marken under är mossbeklädd. Vi passerar också resterna av en gård. Ägarna bodde i en jordhåla medan de byggde upp husen. Det var anfäder till dem som bodde på gården som heter Skogen. Man kan hitta gårdens brunn som finns kvar. Här ser man också stengärdsgårdar som gränsade av de brukade markerna. Det är ett enormt arbete som ”nybyggarna” lagt ner här för attr få odlingsbara åkrar. Vi ser stengärdsgårdar lite här och var i naturen och det är runt åkrar och betesmarker som nuhåller på att växa igen eller redan vuxit igen. Så småningom träffar vi på det gröna spåret. Då följer vi detta åt vänster ner till vägen. Vi passerar vägen och går i skogen ner till Hultaviken. Sista biten följer vägen tillbaka till stugan. Om du istället viker av åt höger när du kommer fram till vägen, kommer du till ett fint badställe. Det kan vara skönt med ett dopp efter promenaden.

Om Myringen i Hultaviken och skogsrået kan ni läsa om i skrifterna Hjörneredsguiden och / eller ”Bygden som försvann”. Dessa skrifter kan ni få tag på genom Härliga Hjörnered.