Härliga Hjörnered söker sponsorer

Utan många sponsorer genom årens lopp hade vi inte kunnat bygga upp och hålla området i ordning. Mer än 30000 ideella och obetalda nerlagda timmar har gjort att vi fortfarande har ett område med fin natur och goda rekreationsmöjligheter. Mer om detta kan ni läsa om under avsnittet stöd.

Nu söker vi fler sponsorer. Sponsoravgiften är inte hög och för den får ni uppmärksamhet här på hemsidan och möjlighet att sätta upp en skylt i upp till A3-storlek på anslagstavla ute vid stora vägen. Sök kontakt med oss till att börja med via mailadressen hej@harligahjornered.se