Spännande att veta när du går Gula spåret Hjörnered – Timmershult

Gula spåret har en längd om ca 3,5 km

Gula spåret kan man lämpligen starta från Vippentorpet. Man följer vägen norrut. Den gamla vägen går till Björkhult och sedan vidare mot Knäredshållet. Efter ett tag viker spåret av åt öster under kraftledningen, in i skogen. Så småningom stöter man på blå spåret som kommer från raststugan i Timmershult. Vi fortsätter genom skogsområdet åt nordväst. Här följer vi en dalgång där det finns gott om gröngölingar.

Så småningom passerar vi kraftledningen och Björkhultsvägen igen. Nu bär det uppåt. Vi viker av från blå spåret åt vänster upp på en höjdrygg. Detta är en rullstensås bildad under istiden. På höger sida finns en moss- och myrmark som numera är nyckelbiotop. Den var förr en samfälld mark . Vi kommer in i tallskogen och snart är vi vid midsommargrottan som är en blockstensgrotta. Här kan man antingen välja att fortsätta den gulmarkerade leden ner till vägen eller klättra ner i grottan för att följa rödgul markering nere i Midsommardalen.

Nere vid vägen låg förr en dansbana där ungdomarna roade sig på sommaren.

Vi passerar vägen och följer spåret ner till Hultaviken. Här träffar vi på Blå spåret igen och kan följa det om vi ska till Timmershultsstugan. Området kring Hultån är vackert med trolsk natur. Det finns en sägen om Myringen i Hultaviken. Snart är vi ute på vägen och tillbaka vid Vippentorpet.

I texten ovan finns namn som Midsommargrottan och Rullstensåsen. Om detta och mer därtill kan ni läsa mer i skrifterna Hjörneredsguiden och ”Bygden som försvann” vilka ni kan få tag i genom Härliga Hjörnered.