Lägerplatsen i Hjörnered arrenderas sedan många år tillbaka av Hallands Scoutdistrikt. Genom ett bra och kanske unikt samarbete har Härliga Hjörnered sin bas på lägerområdet. Det kostar Scouterna och oss att hålla lägerområdet fräscht.

Användandet av lägerplatsen bör förbokas. Många förbokar och har då företräde till bokad del av området och finns ni där då måste ni lämna den platsen. När ni gör en bokning av lägerplatsen godkänner ni också att följa de regler som gäller för vistelse här. För nyttjande av lägerområdet gör ni en bokning genom att klicka här. Här kan ni också se om det är ledigt på lägerplatsen.

Bokning av område

Lägerområdet som ni kan se översiktligt på kartan ovan består av 3 olika områden lämpliga för tältuppsättning. De är på kartan gulfärgade. Grönt är skog och liknande vegetation. Området är inhägnat med fårstängsel och in-/utfart är försedd med låsbar grind/bom. Bommen ska vara låst nattetid, samt när området är obemannat. Vid bokning av lägerområdet ska ni även boka den plats som ni vill använda (se kartan ovan). Det är en väldig efterfrågan om användande av lägerområdet och det är så pass stort att mer än en grupp får plats. Om mer än en grupp använder lägerområdet samtidigt strävar vi efter att ha olika åldersklasser på deltagarna ex en högstadie- och en mellanstadieklass.

Ni bokar lägerplatsen lättast genom att skicka epost till hej@harligahjornered.se.

Ankomst- och avresetid

Några dagar före ankomst ska hyresgäst meddela vilken tid ankomsten beräknas, hur många övernattande det kommer att bli, samt ansvarigs namn och mobilnummer. Vid ankomst ska meddelas mer exakt när avresa sker.

Mat och andra förnödenheter

ICA Nära Ysbyhallen med telefon 0430-623 30 kan hjälpa er med färskvaror och annat. Grupper måste förbeställa mat i god tid före och eventuell hjälp med transporter till lägerområdet.

Inom området finns väldigt dålig mottagning för mobiltelefoner, varför ni kan be deltagarna lämna sådana hemma.

På lägerområdet finns

 • Torrtoaletter
 • Vattentank att hyra för hämtning av tvättvatten
 • Tunnor för återvinning och källsortering i närheten av kanoterna (hämta olikfärgade påsar för olika typer av avfall i kanotuthyrningen)
 • Sopcontainer för restavfall
 • Ved att tillgå för dem som hyr området (huggen ved betalas på plats eller faktureras)
 • Slanor att bygga med (får ej sågas sönder)
 • Kanoter att hyra och ni bokar antalet samtidigt som området
 • Vattentankar varav en på hjul för tvättvatten

Ni ordnar själva

 • Toalettpapper
 • Sopsorteringen och -säckar
 • Sågning och huggning av ved
 • Rep eller snören
 • Rengöring och fyllning av vattentank

Regler för Lägerområdet i Hjörnered

Musik och oljud

Eftersom lägerplatsen ligger alldeles i vattenbrynet är musik ur musikanläggning och liknande inte tillåten. Ljudet fortplantar sig över vattnet och stör andra besökare.

Eldning

Eldning får endast ske på i förhand iordningställda grillplatser. Eldningsrestriktioner måste respekteras. Vid hög brandrisk får endast grillkol användas och kanske inte en det.

Alkohol och droger

Användning av alkohol och droger är självklart icke tillåtet inom området.

Fiske i området

För fiske krävs fiskekort för dem som fyllt 16 år. Ett fiskekort kostar 60 kr per dag, eller 150 kr per vecka eller 400 kr per säsong. Fiskekort kan lösas på plats.

Sopor

Sopor ska sorteras och läggas i anvisade behållare och plastpåsar i olika färger, motsvarande tunnorna för sorteringen, finns i kanotuthyrningen. I sopcontainern med samma nyckel som bommen läggs restavfall. Området ska vara fritt från skräp när ni lämnar platsen. För efterstädning av området faktureras 300 kr per påbörjad timmes arbete.