Förbokade sällskap har företräde till grillplatserna

Grillplatserna på lägerområdet är väldigt populära att använda nu i tider med Covid-19. Detta ser vi bara positivt på eftersom vi iordningställt lägerområdet för att användas. Fler och fler inser nödvändigheten att boka dessa och gör så också.

De som inte bokat måste flytta sig för ett sällskap som bokat platsen.